Jak mikrokredyty pomagają przedsiębiorcom?

Rozpoczęcie działalności gospodarczej to bardzo trudna sprawa. Każdy, kto tego próbował, wie, jaki ból głowy to generuje. Zdobycie wystarczającej ilości pieniędzy na uruchomienie projektu, pozyskanie klientów, walka z biurokracją… Dziś chcemy porozmawiać z Wami o tym, jak mikrokredyt może pomóc Wam w uruchomieniu biznesu.

Kapitał na rozpoczęcie projektu

Mikrokredyt może pomóc w rozpoczęciu samego projektu. Zdarza się, że chcemy założyć firmę, a nie mamy wystarczającej ilości pieniędzy, aby wziąć na siebie początkowe koszty. Ale to nie znaczy, że nie jest to opłacalny biznes. Po prostu brakuje nam gotówki. W tym przypadku bardzo pomocny może być mikrokredyt.

Niektórym może się wydawać, że mikrokredyt, ze względu na wysokość kwoty, nie wystarczy na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Jednak nie wszystkie biznesy wiążą się z dużymi nakładami kapitału początkowego. Na przykład, jeśli jesteś ogrodnikiem i chcesz zacząć świadczyć swoje usługi na własny rachunek, ale musisz kupić maszyny, mikrokredyt jest więcej niż wystarczający, aby rozpocząć ten biznes, ponieważ wystarczy na zakup maszyn (przynajmniej tych podstawowych).

A jeśli masz odpowiednio dużą bazę klientów i biznes ma szansę działać, przynajmniej przez pierwszy miesiąc, to dzięki maszynom zakupionym za mikrokredyt będziesz w stanie wygenerować wystarczający dochód, aby spłacić kredyt i osiągnąć zysk. Zysk ten może być następnie reinwestowany w biznes poprzez zakup nowych maszyn lub reklamę. Czy nie wiesz jeszcze, jak inwestować w reklamę? Oddajemy Cię w ręce specjalistów ze strony www.mediainternet.pl

Zarządzanie przepływami pieniężnymi z istniejącego projektu

W innym wypadku, możesz już posiadać biznes, ale w projektach, które są już w trakcie realizacji, czasem mogą pojawić się problemy z przepływem gotówki. Problemy te charakteryzują się brakiem środków pieniężnych na pokrycie wydatków lub zobowiązań, ale z przyszłymi wypłatami, które mogłyby zaspokoić te zobowiązania (gdyby tych przyszłych wypłat zabrakło, mówilibyśmy o niewypłacalności).

W takich przypadkach mikrokredyt może być bardzo pomocny. Na przykład wyobraź sobie, że masz małą firmę i musisz dokonać kilku płatności w środku miesiąca, których nie możesz spełnić. Jednak na koniec miesiąca otrzymasz serię faktur na znacznie wyższą wartość niż płatność, której musisz dokonać. Masz problem z płynnością, ale nie z wypłacalnością. Po prostu terminy nie są zsynchronizowane.

Można to rozwiązać za pomocą mikrokredytu. Bierzesz mikrokredyt, dokonujesz płatności, które masz w połowie miesiąca, a na koniec miesiąca, z pieniędzy zebranych z faktur, które czekały na zapłatę, spłacasz mikrokredyt. Twój biznes został uratowany i praktycznie nic Cię to nie kosztowało (w rzeczywistości niektóre mikrokredyty nie obciążają Cię odsetkami, jeśli spłacisz je w ciągu tego samego miesiąca kalendarzowego).