Czym są bariery wejścia na rynek?

Wejście na rynek krajowy lub międzynarodowy z pomysłem na biznes to coś, co każdy przedsiębiorca może rozważyć w każdym momencie swojego życia. Jednak wprowadzenie tego typu pomysłu w życie to coś, co nie dzieje się z dnia na dzień. Wręcz przeciwnie, jest to proces, który wymaga czasu, inwestycji i w większości przypadków pokonania wielu niepowodzeń dla jego realizacji. Wśród nich najczęściej spotykane są tzw. bariery wejścia na rynek.

Czym są bariery wejścia na rynek?

Pojęcie barier wejścia odnosi się do wszystkich tych przeszkód, które są przedstawiane osobom lub firmom, które chcą wejść na rynek z nowym pomysłem na biznes. Innymi słowy, są to wszystkie problemy, na które może natrafić ten, kto chce lub stara się w jakiś sposób przeniknąć na nowy rynek handlowy.  W ekonomii uważa się je za jedną z głównych zmiennych, które przyczyniają się do określenia, czy wejście na nowe rynki jest dla firm opłacalne, czy też nie.

Koncepcja ta została opracowana przez Michaela Portera w ramach jego badań nad 5 siłami konkurencji. Tego typu bariery mogą powstawać ze względu na czynniki prawne, ekonomiczne, zarządzanie wizerunkiem publicznym itp. I są one niemal zawsze obecne bez względu na to, jaki rodzaj pomysłu na biznes chcesz zrealizować. Obecność tego typu barier stanowi zwykle istotny czynnik ograniczający i często spowalniający rozwój wielu przedsiębiorców na co dzień.

Rodzaje barier wejścia na rynek

Bariery regulacyjne

Bariery regulacyjne obejmują wszystko, co ma związek z zasadami i przepisami, które muszą być przestrzegane w momencie chęci wejścia na rynek. Są one uznawane za bariery, po pierwsze, ze względu na czas, jaki może zająć dopełnienie wszystkich niezbędnych formalności związanych z rejestracją i wszystkimi aspektami prawnymi. A po drugie z powodu komplikacji związanych z poznaniem i zrozumieniem wszystkich obowiązujących przepisów prawnych. Jest to niezbędne, aby nie naruszać praw własności innych osób. W zrozumieniu wszystkich przepisów prawnych pomoże Ci portal http://www.laws.pl

Bariery strategiczne

To wszystkie bariery narzucone przez firmy już istniejące na rynku. Dążą one do ograniczenia możliwości wejścia na rynek nowych przedsiębiorców, którzy mogliby stać się potencjalnymi konkurentami. W tym celu dążą do zwiększenia lojalności klientów poprzez rozpowszechnianie swoich marek, większe inwestycje w reklamę oraz niższe ceny swoich produktów. Ich celem jest ograniczenie konkurencji do tego stopnia, że zniknie, a jednocześnie próba uniemożliwienia wejścia na rynek nowym graczom.

Bariery strukturalne

Strukturalne bariery wejścia to wszystkie te bariery, które w sposób naturalny występują w sektorze pracy w ogóle. Dotyczy to wszystkiego, co ma związek z ograniczeniami ekonomicznymi. Należą do nich własność zasobów lub produktów przeznaczonych do sprzedaży i/lub efekt sieciowy. Chodzi o trudności w tworzeniu więzi kontaktowych z przedsiębiorcami i konsumentami, które coraz częściej utrudniają wejście na rynek nowym inwestorom.