Co to jest mikrokredyt?

W odległej wiosce w Bangladeszu 43 kobiety chciały zająć się rękodziełem. Pojawił się jednak poważny problem: potrzebowały one środków na zakup maszyn do szycia. Miejscowy bankier pożyczył im pieniądze o wartości 27 dolarów. Przyznanie i późniejsza spłata tej niewielkiej pożyczki stała się pierwszym mikrokredytem w historii.

Tym bankierem był profesor ekonomii i przedsiębiorca społeczny Mohamed Yunus, który ponad 30 lat później w swoim przemówieniu z okazji przyznania Pokojowej Nagrody Nobla (2006) powiedział: „Myślę o świecie, w którym nie ma ani jednej biednej osoby”. Znany również jako „bankier ubogich”, Yunus jest uważany za architekta i promotora koncepcji mikrokredytów, która ma unikalne cechy, bardzo różniące się od innych kredytów. Jeśli chcesz wiedzieć, czym są i jak bardzo są przydatne, czytaj dalej.

Co to jest mikrokredyt?

Mówiąc o mikrokredytach, mamy na myśli pożyczki na niewielkie kwoty, udzielane z bardzo niskim oprocentowaniem lub bez oprocentowania. Ponadto mikrokredyty charakteryzują się tym, że zapewniają finansowanie przedsiębiorcom nieposiadającym zasobów, którzy nie mogą uzyskać dostępu do kredytu na normalnych warunkach, ze względu na fakt, że nie posiadają gwarancji płatności lub zabezpieczenia. Mikrokredyty są wykorzystywane głównie do podejmowania działań w zakresie przedsiębiorczości społecznej, indywidualnej lub zbiorowej, które mają na celu generowanie dochodów ekonomicznych i promowanie rozwoju w społecznościach znajdujących się w niekorzystnej sytuacji.

To właśnie w 1974 roku Mohamed Yunus ukuł termin mikrokredyt jako propozycję walki z ubóstwem w swoim rodzinnym kraju, Bangladeszu. Profesor ten, poprzez kilka przypadków podobnych do tego z wioski wspomnianej na początku tekstu, odkrył, że każda pożyczka, choćby najmniejsza, może spowodować znaczącą zmianę w możliwościach przeżycia ludzi pozbawionych środków na inwestycje.

Z samej definicji mikrokredyty są wyrazem poparcia dla redystrybucji bogactwa, która zamiast koncentrować pieniądze w kilku dużych firmach, pomaga dużej liczbie przedsiębiorców tworzyć własne projekty na skalę lokalną, dając w ten sposób pracę wielu ludziom i wydobywając z ubóstwa całe rozwijające się społeczności.

Różnica między klasycznym kredytem a mikrokredytem

Chociaż zarówno mikrokredyty, jak i kredyty konsumenckie wiążą się ze strony kredytobiorcy z obowiązkiem spłaty przyznanego kapitału, istnieją pewne bardzo istotne różnice między tymi dwoma rodzajami kredytów, które przede wszystkim odnoszą się do przyczyny, która doprowadziła do powstania mikrokredytów: wspierania osób nieposiadających żadnych zasobów finansowych. Różnice te skupiają się wokół trzech następujących elementów:

– Gwarancja płatności: w przeciwieństwie do większości kredytów i pożyczek, mikrokredyty nie wymagają gwarancji płatności, ani poręczyciela, aby móc ubiegać się o ten rodzaj finansowania.

– Oprocentowanie: kredyty konsumenckie mają wyższe oprocentowanie, natomiast mikrokredyty wyróżniają się bardzo niskim oprocentowaniem, czasami nawet zerowym.

– Kwota: jak wskazuje ich nazwa, mikrokredyty zwykle obejmują mniejsze kwoty pieniędzy niż kwoty przyznawane w ramach innych kredytów konsumenckich.

Przeczytaj również, jak działają mikrokredyty w spółce cywilnej: https://www.mentalwin.pl/kilka-slow-na-temat-mikropozyczek-w-spolce-cywilnej/